Složení skupiny

Filip Fíla Rozum - zpěv

Luboš Nádeník - kytara

Martin Voleský - kytara

Pavel Knytl - bicí

Jan Horák - basa